Πακέτα/Τιμές

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
 • εκτίμηση χώρου
 • μελέτη μηχανικού και έκδοση αδειών, αν χρειαστεί
 • σχεδίαση διαρρύθμισης χώρου
 • επιλογή και προμήθεια υλικών
 • εργασίες ανακαίνισης από οργανωμένο συνεργείο
 • καθαρισμός χώρου μετά την ολοκλήρωση
 
 
ΕΠΙΠΛΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • σχεδίαση επίπλωσης και διακόσμησης
 • προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση επίπλων και συσκευών
 • κατασκευή μοναδικών επίπλων και διακοσμητικών και τοποθέτησή τους στο χώρο
 • προμήθεια και τοποθέτηση απαραίτητου εξοπλισμού για φιλοξενία στην Airbnb
 • προετοιμασία χώρου για φωτογράφιση
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ONLINE
 • φωτογράφιση χώρου από κορυφαίους επαγγελματίες
 • επεξεργασία και επιλογή φωτογραφιών
 • δημιουργία κειμένων καταχώρησης σε 3 γλώσσες
 • σύνταξη Οδηγού Σπιτιού και Άφιξης 
 • καταχώρηση online και επιλογή ρυθμίσεων φιλοξενίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
 • ολική διαχείριση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων (διαχείριση online, επικοινωνία με επισκέπτες, υποδοχή 24/7, φροντίδα της διαμονής)
 • καθαρισμός χώρου και κλινοσκεπασμάτων
 • παροχή αναλώσιμων ειδών στους επισκέπτες
 • επίβλεψη χώρου και διαχείριση τυχόν προβλημάτων κατά τη διαμονή
25% των κρατήσεων
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
 • μερική διαχείριση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων (διαχείριση online, επικοινωνία με επισκέπτες, απομακρυσμένη φροντίδα της διαμονής)
 • δεν περιλαμβάνονται: υποδοχή, καθαρισμός χώρου και κλινοσκεπασμάτων, επίβλεψη χώρου, παροχή αναλώσιμων ειδών
€ 25% των κρατήσεων
 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μερική ή ολική ανακαίνιση στο χώρο σας, με οργανωμένα συνεργεία.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Επιπλώνουμε πλήρως το χώρο, φροντίζουμε για όλο τον εξοπλισμό του και του δίνουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Φωτογραφίζουμε το χώρο σας, αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά του και τον δημοσιεύουμε, έτοιμο να δεχτεί κρατήσεις. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Διαχειριζόμαστε πλήρως, ηλεκτρονικά και φυσικά, τις κρατήσεις και τις διαμονές στο χώρο σας.