Πολιτική απορρήτου

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί οικειοθελώς από τους χρήστες της ιστοσελίδας diamondhomes.gr, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία ώστε να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στην diamondhomes.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών (μέτρηση επισκεψιμότητας και ενδιαφέροντος των χρηστών). Η εταιρεία δε διανέμει σε τρίτους τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μερική ή ολική ανακαίνιση στο χώρο σας, με οργανωμένα συνεργεία.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Επιπλώνουμε πλήρως το χώρο, φροντίζουμε για όλο τον εξοπλισμό του και του δίνουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Φωτογραφίζουμε το χώρο σας, αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά του και τον δημοσιεύουμε, έτοιμο να δεχτεί κρατήσεις. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Διαχειριζόμαστε πλήρως, ηλεκτρονικά και φυσικά, τις κρατήσεις και τις διαμονές στο χώρο σας.