Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης ή χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και διεθνούς δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη χρήση και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

Δεν μπορείτε, και δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε κανένα άλλο άτομο, την αντιγραφή, αποθήκευση, ενοικίαση, πώληση, διανομή, αλλαγή, διαγραφή ή γενικώς τροποποίηση της ιστοσελίδας diamondhomes.gr ή οποιουδήποτε μέρους αυτής με οποιοδήποτε τρόπο, ευθέως ή πλαγίως να παρενοχλήσετε ή να παρέμβετε, ή να αποπειραθείτε να παρενοχλήστε ή να παρέμβετε στην ιστοσελίδα.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μερική ή ολική ανακαίνιση στο χώρο σας, με οργανωμένα συνεργεία.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Επιπλώνουμε πλήρως το χώρο, φροντίζουμε για όλο τον εξοπλισμό του και του δίνουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Φωτογραφίζουμε το χώρο σας, αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά του και τον δημοσιεύουμε, έτοιμο να δεχτεί κρατήσεις. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Διαχειριζόμαστε πλήρως, ηλεκτρονικά και φυσικά, τις κρατήσεις και τις διαμονές στο χώρο σας.